Tek ih je nekolicina preostala na Balkanu. Kao naslije?e komunisti?ke težnje da se žene emancipiraju kroz rad, žene su u rudnicima preživjele tranziciju u kapitalisti?ko društvo. Susre?emo posljednja ženska “crna lica” u Europi.
Versions originales

Table of contents

U zemljinoj utrobi uz posljednje rudarke u Europi_0.pdf